Şahismail Şimşek

Şahismail Şimşek

GENEL MÜDÜR

1968 doğumlu olan Sayın Şahismail Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1992 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yenişehir/Ankara Şubesi'nde Memur olarak göreve başlayan Sayın Şimşek, 1995-2007 yılları arasında Sultanhamam Şubesi'nde sırasıyla Servis Yetkilisi, II. Müdür ve Müdür Yardımcılığı, 2007-2012 yılları arasında Ticari Bankacılık Ürün Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı ve Birim Müdürlüğü, 2012-2016 yılları arasında ise Avcılar Ticari Şubesi’nde Şube Müdürlüğü, 2016-2017 yılları arasında Ticari Bankacılık Satış Bölümü’nde Bölüm Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 28 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 01 Nisan 2022 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanan Sayın Şimşek halen bu görevi ve Şirketimiz Yönetim Kuruluğu Üyeliği’ni sürdürmektedir.

Hüseyin Çalışkan

Hüseyin Çalışkan

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

1971 doğumlu olan Sayın Hüseyin Çalışkan, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Sayın Çalışkan, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2002-2007 yılları arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdür Yardımcılığı, 2007- 2013 yılları arasında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Birim Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Çalışkan, 02.05.2013 tarihinde Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Canan Keskin

Canan Keskin

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

1976 doğumlu olan Sayın Canan Keskin, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuş ve Kanada’da Guelph Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2000 yılında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. (Fortis Bank A.Ş.) Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başlayan Sayın Keskin, 2006-2007 yılları arasında aynı bankanın Krediler Grubunda Kredi Derecelendirme Yöneticisi, 2007-2009 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Krediler İzleme, İdari Takip ve Yasal Takip Bölümü’nde Birim Yöneticisi, 2009-2011 yılları arasında ise aynı Bölümde Direktör olarak görev almıştır. Şubat 2011-Aralık 2011 döneminde Türk Ekonomi Bankası A.Ş bünyesinde Kurumsal Krediler İzleme Bölüm Müdürü olarak çalıştıktan sonra Aralık 2011 tarihinde Şirketimizde Operasyon Müdürü olarak göreve başlayan Sayın Keskin, 1 Nisan 2017 tarihinde Yönetici Direktör görevine, 1 Ocak 2020 tarihinde ise Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

A. Uygar Ekin

A. Uygar Ekin

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

1970 doğumlu olan Sayın Ahmet Uygar Ekin; Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1998 yılı Ocak ayında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sonrasında, Teftiş Kurulu’nda Müfettiş (1998-2006), Kurumsal Pazarlama Bölümü’nde Müdür Yardımcısı (2006-2009), İç Kontrol Bölümü’nde Birim Müdürü (2009-2011), Kabataş Şubesi Müdürü (2011-2013), Bakırköy Şubesi Müdürü (2013-2015), Ticari Bankacılık Satış Bölümü Birim Müdürü (2015-2016) ve son olarak Avcılar Ticari Şubesi Müdürü (2016-2021) olarak görev yapmıştır. 7 Mayıs 2021 tarihinde İş Faktoring A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Adem Ak

Adem Ak

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

1971 doğumlu olan Sayın Adem Ak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1998 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü Samsun Yasal Takip Birimi’nde Avukat olarak göreve başlamış, 2003-2008 yılları arasında Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün İstanbul Genel Müdürlük Yasal Takip Bölümü’nde sırasıyla Müşavir Avukat ve Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009-2015 yılları arasında Hukuk Müşavir Yardımcısı unvanı ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği’nde Bireysel Bankacılık Birimi ile Genel Mütalaa Birimi’nde görev almıştır. 2009 yılından başlayarak Türkiye İş Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları uygulamalarının Bireysel/Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve KVKK tarafında yer alan Sayın Ak aynı zamanda 2015 yılından itibaren Bölge Hukuk Müşaviri unvanı ile Hukuk Müşavirliği Dava Birimi’ni yönetmiştir. Halen Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ak, 9 Mayıs 2022 tarihinde Şirketimize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.