Sermaye & Ortaklık Yapımız

İş Faktoring’in ödenmiş sermayesi 63,500,000 TL’dir ve tamamı ödenmiş 1 tam kuruş değerinde 6,350,000,000 adet paydan oluşmaktadır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla pay sahipleri ve Şirket sermayesindeki payların dağılımları alttaki tabloda sunulmuştur. İş Faktoring’in sermayeyi temsil eden imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahipleri Ödenmiş Sermaye Sermaye Dağılımı %
İş Finansal Kiralama A.Ş. 49,676,843 78,2312
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 13,811,250 21,7500
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 3,969 0,0063
Trakya Yatırım Holding A.Ş. 3,969 0,0063
Topkapı Yatırım Holding A.Ş. 3,969 0,0063
Pay Sahibi :
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Ödenmiş Sermaye:
49,676,843
Sermaye Dağılımı % :
78,2312
Pay Sahibi :
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ödenmiş Sermaye:
13,811,250
Sermaye Dağılımı % :
21,7500
Pay Sahibi :
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Ödenmiş Sermaye:
3,969
Sermaye Dağılımı % :
0,0063
Pay Sahibi :
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
Ödenmiş Sermaye:
3,969
Sermaye Dağılımı % :
0,0063
Pay Sahibi :
Topkapı Yatırım Holding A.Ş.
Ödenmiş Sermaye:
3,969
Sermaye Dağılımı % :
0,0063