İş Supplier

İş Supplier, ihracat hacmini artırmak isteyen firmalar için İş Faktoring tarafından geliştirilmiş bir ticaret zinciri finansmanı platformudur. 

İş Supplier ile ihracatçı firmalar yurt dışına gerçekleştirdiği mal veya hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarını şirketimize temlik edilerek %100 garanti altına alabilmektedir. Bu sayede alıcının iflası ya da aczi gibi durumlarla ihracatçının uğraşmasına gerek kalmamakta ve oluşan güven ortamı sayesinde mal mukabili satış imkânına sahip olunmaktadır. Üstelik ihracatçı firma dilerse İş Faktoring’in uygun ve cazip koşullarıyla finansman ihtiyacını da karşılayabilmektedir.