Life in İş Faktoring

Özel Sağlık Sigortasi

Private Health Insurance

Hayat Sigortasi

Life Insurance

Şirket Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi

Private Pension System 
with the Contribution of the Company

Servis İmkanı & Yol Yardımı

Shuttle Opportunity
& Transportation Allowance

Yemek Yardımı

Food Allowance

Evlilik & Doğum Yardımı

Marriage & Maternity Benefit

İzin İmkanları

Annual Paid Leaves &

Disease & Marriage & Death

& Maternity & Breastfeeding Leaves

Eğitim Desteği

Training Support

Sosyal Etkinlikler

Social Activities