Yönetim Kurulu

Ozan Gürsoy

Ozan Gürsoy

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1974 doğumlu olan Sayın Ozan Gürsoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1996 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Gürsoy, 2006’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı, ardından aynı bölümde Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011’de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü, 2015’te ise Gebze Kurumsal Şube Müdürü olan Ozan Gürsoy, Mayıs 2020’de Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

U. Şafak Öğün

U. Şafak Öğün

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

1974 doğumlu olan Sayın Şafak Öğün, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuş ve University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995-2005 yılları arasında Müfettiş olarak görev aldığı Türkiye İş Bankası A.Ş.’de sırasıyla, 2005-2007 tarihleri arasında Kurumsal Pazarlama Müdür Yardımcısı, 2007- 2008 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, 2008-2009 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Satış Bölüm Müdürü, 2009-2016 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü olarak görev almıştır. 2016 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürlüğü görevine atanan Sayın Öğün halen bu görevi sürdürmektedir.

Nurlan Erol

Nurlan Erol

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1973 yılında doğan Sayın Nurlan Erol, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü’nde tamamlamıştır. 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda mali analist olarak çalışma hayatına başlayan Sayın Erol, 1995 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. bünyesine katılmıştır. Sırasıyla Mali Analiz, Kurumsal Pazarlama, Krediler, Proje Finansmanı ve Kredi İzleme Müdürlüklerinde değişik pozisyonlarda görev alan Sayın Erol Ocak 2017 tarihinden itibaren Krediler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Necati Çağlar

Necati Çağlar

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1974 doğumlu olan Sayın Necati Çağlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1 Ocak 1997 tarihinde çalışma hayatına Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. Sayın Çağlar, IV. Sınıf Müfettiş iken 26 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul IV. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı, 27 Ağustos 2007 tarihinde Ticari Krediler Müdürlüğü İstanbul Maltepe Bölge Müdür Yardımcılığı, 21 Mayıs 2008 tarihinde Kuruköprü Şubesi Müdürlüğü,25 Ağustos 2009 tarihinde KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 27 Aralık 2012 tarihinde ise KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Bayrampaşa Bölge Müdürlüğü görevlerine atanmıştır. Sayın Çağlar, 26 Şubat 2016 tarihinden itibaren KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İ. Volkan Ergan

İ. Volkan Ergan

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1971 doğumlu olan Sayın İbrahim Volkan Ergan 1994 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1992 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi’nde Memur olarak çalışmaya başlayan Sayın Ergan, 1997-2008 yılları arasında İstihbarat ve Mali Analiz Bölümü Ankara Bölge Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. 2008 Aralık-2014 Eylül döneminde Perakende Kredileri İzleme ve Takip Bölümü Ankara Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü, 2014 Eylül-2016 Şubat ayları arasında İskenderun Ticari Şubesi Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 26 Şubat 2016 tarihinde Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümü Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Mehmet Türk

Mehmet Türk

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1975 doğumlu olan Sayın Mehmet Türk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Virginia Polytechnic Institute and State University İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını “İleri Düzey Yatırım Yönetimi” programıyla birlikte tamamlamış olup, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş İşletme Yönetimi Bölümü’nde doktora yapmıştır. 2000 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Hazine Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Türk, 2009 yılında aynı Bölümde Müdür Yardımcılığı’na, 2016’da ise Birim Müdürlüğü’ne yükseltilmiştir. 28 Kasım 2017 tarihinde Hazine Müdürü olarak atanan Sayın Türk halen bu görevi sürdürmektedir.

Özge Küllah Kurtuluş

Özge Küllah Kurtuluş

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1978 doğumlu olan Sayın Özge Küllah Kurtuluş, 2000 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Galatasaray Üniversitesinde Pazarlama İletişimi Yönetimi yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2000 yılında T. İş Bankası 1. Krediler Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak işe başlayan Kurtuluş, halen T. İş Bankası Kurumsal Krediler Tahsis Bölümünde Birim Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Doruk Yurtkuran

Doruk Yurtkuran

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1980 doğumlu olan Sayın Doruk Yurtkuran 2002 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve 2003 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulundaki toplam dokuz yıllık görevinden sonra 2012 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanan Sayın Yurtkuran halen bu görevi sürdürmektedir.

Ömer Karakuş

Ömer Karakuş

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR

1965 yılında Gümüşhane'de doğan Ömer Karakuş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 1989 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Karakuş, 1998 yılında Muhasebe Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmış, aynı müdürlükte Birim Müdürü olarak da görev yapmıştır. 2005 yılında Muhasebe Müdürlüğü'ne Bölüm Müdürü, 2007 yılında Yenişehir/Ankara Şubesi'ne Şube Müdürü, 2008 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'ne Bölüm Müdürü, 2016 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Başkan ve ​​27 Nisan 2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 26 Ağustos 2019 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanan Sayın Ömer Karakuş halen bu görevi ve Şirketimiz Yönetim Kuruluğu Üyeliği’ni sürdürmektedir.​